I ett samarbete med den nystartade sajten Coachforum som representeras av Hans Backe och Jesper Hussfelt inleder vi nu ett långsiktigt samarbete för att ge alla Sveriges fotbollstränare/ledare ett forum och hjälpmedel att kunna kommunicera med varandra och få information och vägledning i sitt tränar- och ledaruppdrag. 

 Vi är mycket glada över att Hans Backe och Jesper Hussfelt ligger bakom detta samarbete. Hans med sin gedigna kunskap och erfarenhet av tränaryrket och Jesper med sin mediaerfarenhet kommer att vara en ovärderlig partner för Svenska Tränarföreningen i att skapa ett internt fönster i allt som har med kommunikation, information, vägledning och vidareutbildning för Sveriges alla fotbollstränare. 

Coachforum kommer i dess helhet att presenteras på Fotbollssymposiet i Skövde den 14–15 januari och lanseras under mars månad 2022.

Läs mer och få ett smakprov på coachforum.nu

Nyhet rörande medlemsavgiften för 2022

En nyhet beträffande medlemskapet för 2022 är att det kommer vara uppdelat i två olika nivåer. Medlemskap Elit (för tränare som har ett avtalsförhållande med sin klubb) erbjuds för 950 SEK/år och Medlemskap Bredd (övriga tränare/ledare) erbjuds för 600 SEK/år.

Den juridiska- och karriärplaneringsrådgivningen kommer att erbjudas de med medlemskap Elit.

En egen presentation på den publika sidan Coachnews erbjuds också våra medlemmar Elit.

I övrigt är inga skillnader i medlemskapen planerade för tillfället.

Nya medlemmar registrerar sig på Tränarföreningens hemsida och Swishar 950 SEK eller 600 SEK till 123 589 59 58 eller bankgiro 835–4268 beroende på om ni vill ha ett medlemskap Elit eller medlemskap Bredd.

Befintliga medlemmar, som redan registrerat sig, betalar bara medlemsavgiften 950 eller 600 SEK enligt ovan.

Registrera dig som medlem här!

Hjärtligt välkomna som medlemmar i Svenska Tränarföreningen.