Jerry Jarnald, Head of partnerships, Veo Technologies


 

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Jerry och har hand om alla partnerships och evenemang här på Veo.

 

Vad är ni för företag?

Vi på Veo vill göra det lättare för klubbar och lag att spela in sina matcher, göra det tillgängligt för alla och inte bara den yttersta eliten.

 

Varför samarbetar ni med Tränarföreningen?

Tränarföreningen är ett fantastiskt stöd för tränare och vi vill mer än gärna vara en del av det som Stefan, Håkan och de andra håller på att bygga om. Vi tror att vi också kan vara en del i tränarnas utveckling och vi bjuder till genom att erbjuda Veo till medlemmarna med en fin rabatt.

 

Vad kan ni erbjuda Tränarföreningens medlemmar?

Vi har satt upp en stående rabatt till Tränarföreningens medlemmar á 100€ när man införskaffar en kamera och dess analysprogram. Vi bistår självfallet även med utbildning av både systemet och analysdelen om man skaffar vår lösning.

 

www.veo.co