Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott


 

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag är chef för Folksam Idrott, en enhet inom Folksam som hanterar försäkrings- och sponsorfrågor gentemot idrotten.

 

Vad är Folksam för företag?

Vi är ett försäkringsbolag, som tillhandahåller hjälp, både vid sak och försäkringar. Vi kallar oss för idrottens försäkringsbolag eftersom vi har en lång historia inom idrotten i Sverige där vi har försäkrat idrotten.

 

Varför samarbetar Folksam med Tränarföreningen?

Folksam har under en lång period haft ett väldigt nära samarbete med fotbollen i Sverige på alla nivåer, exempelvis Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll, Spelarföreningen, och även Tränarföreningen. Folksam har bidragit med försäkringar, i vissa fall sponsrat dem, och hjälpt till i olika situationer.

 

Vad kan ni erbjuda Tränarföreningens medlemmar?

Vi kan erbjuda Sveriges absolut billigaste och bästa hemförsäkring. Medlemmarna i föreningen kan ansluta sig till en grupphemförsäkring, samma som Spelarföreningen har, och få ett väldigt förmånligt pris på den försäkringen.

 

www.folksam.se