Medlemsförmåner

Som medlem i Tränarföreningen får du………

Stöd och rådgivning i juridiska, ekonomiska och tränarkarriärs frågor
Exempelvis vid uppsägning/avslut av avtal eller vid förhandling. Inledande råd vid karriärs planering. Skattefrågor.

Tillgång till Tränarkontrakt/Standardavtal
Vi har ett standardkontrakt som du kan använda, vi hjälper Dig också med att granska kontraktsförslag.

Helårsprenumeration på tidningen Offside
Sveriges mest hyllade fotbollsmagasin, med en informationssida för Tränarföreningen. Utkommer med 6 nummer/år. Medlemsvärde 499 SEK.

Möjlighet att teckna Folksams prisvärda kollektiva hemförsäkring
Allrisk och obegränsat lösörevärde, för endast 1000 kr per år. Har du fastighet eller bostadsrätt kan du komplettera. Här finns möjlighet att tjäna in hela medlemsavgiften och mer därtill.

Sätta upp dig på Tränarlistan
Är Du ledig för nya tränaruppdrag? Sätt upp dig på vår tränarlista, många klubbar söker sina tränare här.

Inbjudan till fortbildningsträffar
Tränarföreningen anordnar varje år ett antal intressanta fortbildningsträffar i samband med någon intressant match eller något spännande evenemang.

Inbjudan till Tränarföreningens Höstresa

Den gamla populära traditionen med Tränarföreningens fortbildningsresa på hösten kommer att återupplivas med start 2020.

En kanal att kommunicera med kollegor inom tränarkåren

Vi kommer att starta en grupp för våra medlemmar där interaktion, kommunikation och meningsutbyten utvecklar oss alla.

Vår praktiska Tränarbok
När Du blir medlem får du ett exemplar av vår populära Tränarbok som är under produktion och levereras under våren 2020.

Rabatter och erbjudanden på produkter som hjälper oss Tränare

Vi arbetar här med att fylla på med produkter och erbjudanden som Tränarföreningen bedömer är intressanta för medlemmarna.

 

För alla dessa medlemsförmåner betalar du endast 600 kr per år.

Anmälningar från och med 18 november 2019 gäller för år 2020.

Tar du även Folksams hemförsäkringen tillkommer 1000 kr per år.


BLI MEDLEM NU