Historik

SFT bildades 1980 och var en avknoppning från SFS, Svenska fotbollspelarföreningen.

Spelare som slutat sitt aktiva spel och siktade på ett tränarjobb istället var grunden till SFT.

Den första viktiga uppgiften var att skapa ett standardkontrakt som gav  tränarna ett bättre skydd och bättre klarhet i sin anställning. Kontraktet finns fortfarande och har utvecklats efterhand.

Fortbildning av tränarna var en annan stor fråga som SFT tog tag i. Många fortbildningskurser har hållits utomlands bl.a. i England och på Gran Canaria under flera års tid med mellan 20-80 deltagare. Här hemma har vi sen länge ordnat fortbildningar i samband med viktiga matcher. Medlemmarna får denna fortbildning till ren självkostnad, biljett och kaffe. Unikt för oss är att vi nästan alltid lyckas få tränarna från de båda lagen som ingår i träffen, att komma ner timmarna innan de ska spela. Deltagarna får då den sista informationen och får mycket större behållning av matchen.

Vi har uvecklat en tränarlista där medlemmarna kan sätta upp sig när man vill byta klubb. Det brukar vara ca 100 tränare under högsäsong. Många har säkert fått sina kontakter här.

AEFCA anordnar varje år ett symposium, 1988 arrangerade vi detta i Göteborg. Den största vi gjort med över 130 deltagare från 30 olika länder. Vi satte SFT på Europakartan över tränarföreningar. Det är bara vi och Finland som haft detta arrangemang i Norden. Finland arrangerade denna träff 2007.