AEFCA

AEFCA Alliance of European Football Coaches Association.
Sammanslutning av Europeiska Tränarföreningar
Genom AEFCA skapar vi kontakter av olika slag till nytta för våra medlemmar. UEFT anordnar symposier varje år 1988 hade vi symposiet i Sverige. 
AEFCA har sedan något år en aktiv hemsida bl.a. med information och även övningar av olika slag.